Vorige

Herindeling senioren en veteranen

17-1

Veranderingen betreft D2 en Deventer/Epe HL.

Het voorgestelde aantal her in te delen teams is teruggebracht tot de o.i. strikt noodzakelijke aantallen. Herindelen is geen bespreekpunt meer, daar op de PM(Perzische markt) in juni j.l. het besluit daartoe is genomen. De nieuwe poule-indeling is derhalve definitief!

De competitie 2008-2009 wordt zoals reeds gepland verder afgewerkt, waarbij de behaalde resultaten meetellen bij de indeling voor het seizoen 2009-2010. De opnieuw ingedeelde teams beginnen aan het tweede deel van de competitie met nul punten, maar spelen volledig mee. De fenomenen “buiten mededinging” en “om des keizers baard” zijn niet meer aan de orde.

Alhoewel de strikte promotie-degradatie regeling is losgelaten, hanteren we de resultaten van de competitie 2008/2009 als uitgangspunt bij de indeling voor het nieuwe seizoen. Als gevolg van ons voorstel tot een totale herindeling in de winterstop en de hernieuwde poule-indeling van 6 teams per poule, zal in de nieuwe competitie een promotie-degradatie regeling van kracht worden. Deze zal u tijdig bereiken en op de PM worden uiteengezet.

De volgende Deventer teams zijn bij deze herindeling betrokken:

D2 gaat naar de Reserve Hoofdklasse (Arnhem/Nijmegen)!
Deventer/Epe Heren L 6e team wordt:Vrij

Deze veranderingen staan vanaf 22-01 op de KNHB-site.
 
17-1-2009