Vorige

Opzeggen lidmaatschap DHV voor 1 juni!

22-4 Nieuws Wanneer je voor het volgende seizoen wilt opzeggen dien je dit te doen voor 1juni as conform artikel 10.2 der statuten.
Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke opzegging is ontvangen vóór 1 juni van het lopende jaar.

Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]
Hierin graag vermelden: lidnummer, naam, geboortedatum en reden van opzegging.

U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.
 
22-4-2010