Vorige

Briefingsbijeenkomsten bondsarbitrage

25-8 Nieuws Het nieuwe hockeyseizoen is weer aanstaande en de voorbereidingen erop zijn in volle gang. Voor bondsscheidsrechters betekent dit dat eind augustus en begin september weer briefingsbijeenkomsten plaatsvinden over spelregeluitleg en -toepassing. Want hoewel er dit seizoen geen enkele regelwijziging is, worden er wel weer bepaalde aanpassingen doorgevoerd in de toepassing van onderdelen van het spelreglement. Dit maakt het ook voor de begeleidingsstaf van teams die met bondsarbitrage te maken krijgen buitengewoon zinvol een dergelijke bijeenkomst bij te wonen.

Het gaat om de teams die uitkomen in:
 
I)         De bekercompetitie
 
Het is nog niet duidelijk vanaf welke ronde de bondsscheidsrechters instromen. Dit is afhankelijk van het totaalaantal bondsscheidsrechters en de beschikbaarstellingen per individu.
 
II)        De reguliere seniorencompetitie:
-           Dames: OvK, 1K
-           Heren: 1K, 2K, 3K: A, C (in NN*), E, F, HRHK (West)
*Naar alle waarschijnlijkheid verzorgt NN weer de thuiswedstrijden van NN-teams in deze klasse, hetgeen uiteraard betekent dat ook de andere ploegen in H3C in de helft van hun wedstrijden bondsarbiters ontmoeten. Het is daardoor ook voor deze (begeleiding)teams van belang de briefing bij te wonen.
 
De beslissing welke klassen wel en geen bondsarbitrage krijgen moet de aankomende week vallen en wordt nog bekendgemaakt aan de verenigingen, zodat deze weten of men bondsarbitrage krijgt, dan wel zelf clubarbitrage moet verzorgen. Teams uitkomend in hierboven niet genoemde klassen krijgen zeker geen bondsarbitrage.
 
III)       De jeugdcompetitie (voorcompetitie):
-           NN: geen aanwijzing
-           Andere districten: minimaal JA & MA Topklasse; veelal ook JB & MB Top. Alles hangt af van de beschikbare poppetjes. De aanwijzers voeren nog onderling overleg in hoeverre er een noodzaak is tot het elders inzetten van man-/vrouwkracht en in welke mate aan de vraag van een ander kan worden voldaan.
 
De beslissing welke klassen wel en geen bondsarbitrage krijgen moet de aankomende week vallen en wordt nog bekendgemaakt aan de verenigingen, zodat deze weten of men bondsarbitrage krijgt, dan wel zelf clubarbitrage moet verzorgen.
 
IV)       De jeugdcompetitie (na de herindeling):
-           Informatie volgt z.s.m. na plaatsing teams.
 
Hier vinden de briefings plaats:
 
AUGUSTUS       Distr.    Locatie Starttijd
ma 29/08            ON       MHC Almelo
20:00
ma 29/08            MN       HC Houten
20:30
SEPTEMBER      Distr.    Locatie Starttijd
vr 02/09               NH       Alliance
20:00
vr 02/09               ZH        Wijkc. Schollevaer
20:30
ma 05/09             NN       HC Roden
20:00
do 08/09              ZN        KMHC Waalwijk
20:30

Komende week volgt publicatie van zowel het Spelreglement 2016, als de bondsscheidsrechters- én de clubscheidsrechtersbriefing op de KNHB-site.

Indien er vragen zijn over de bijeenkomsten kan men rechtstreeks mailen met het bondsbureau: [email protected].
 
25-8-2016