Vorige

Van de arbitrage: De backhandflats die omhoog gaat

6-4 Nieuws De backhand flats is een prachtige techniek waarmee mooie ballen worden geslagen en ook heel mooi gescoord kan worden. Het is tegelijkertijd ook een lastige slag die vaak niet helemaal goed gaat en daarmee ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. Inmiddels is er onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Er is een tendens om deze omhooggeslagen backhandflats altijd af te fluiten. Om hier kort over te zijn; voor clubarbitrage verandert er niks en beoordeel je dus alleen of de bal gevaarlijk is. Voor bondswedstrijden zijn de regels aangescherpt en wordt de backhandflats die omhoog gaat snel afgefloten, omdat ze ervan uitgaan dat een omhoog geslagen backhandflats op dit niveau opzettelijk gebeurd. Maar bij ons op de club dus niet!

De uitleg van de KNHB

De backhandslag mag opzettelijk omhoog:
  • bij een schot op doel
  • tenzij dat gevaar veroorzaakt.
    Aanvullend: gevaar is uitsluitend strafbaar wanneer het de andere partij overkomt – bij een backhandschot op goal dus de verdediging. Let wel – die regel geldt alleen wanneer het gevaar niet bewust is opgezocht, zoals bij het op de doellijn keren van een schot. Hoe verder een dergelijke verdediger van de doelmond verwijderd staat, hoe eerder een schot boven kniehoogte (backhand én forehand) in zijn richting zal worden aangemerkt als ‘gevaarlijk’. Dat principe van het zelf opzoeken van gevaar geldt verder overal op het veld, in de lengte en de breedte: van hoe dichterbij een schot van de grond wordt aangeschoten op een argeloze speler, en hoe dichter langs iemand de bal gaat, hoe gevaarlijker de baan van de bal is.

De backhandslag mag onopzettelijk omhoog:
  • bij elk schot
  • tenzij dat gevaar veroorzaakt
    Aanvullend: op het niveau van bondsarbitrage wordt gezegd: het is kunde, wanneer een backhand onder druk van een aanvaller omhoog wordt geslagen, en dus opzettelijk, hetgeen niet mag als het niet om een schot op goal gaat. Resultaat: vrije slag (buiten de cirkel) of strafcorner (binnen de cirkel). Op clubniveau zal het soms ook kunde zijn, dat die ballen omhoog gaan, maar in de meeste gevallen onkunde. Onkunde is niet strafbaar, al staat een clubscheidsrechter niets in de weg om dergelijke onkunde aan te merken als gevaarlijk en dientengevolge precies zo te straffen als een bondsscheidsrechter. Het vraagt echter wel iets meer interpretatieruimte dan op bondsniveau nodig is – vandaar het verschil in briefings.

Dus scheidsrechters: backhandflatsen die omhoog gaan niet standaard affluiten!

Coaches en spelers: doen clubscheidsrechters dit wel, geef dan rustig bij de scheidsrechter aan dat dit alleen in de bondsbriefing stond en dus alleen geldt voor wedstrijden gefloten door bondsscheidsrechters.

 
6-4-2017