Vorige

Project ‘BAR’

12-4 Nieuws

Zoals sommigen wellicht in de wandelgangen hebben gehoord, zijn er serieuze plannen om de bar te verbouwen.

Motivatie
Over de noodzaak voor vervanging van de bar waren de barcommissie en het bestuur het unaniem eens. Deze voldoet niet meer aan de huidige (hygiëne-)eisen en de koelingen die er nu staan koelen onvoldoende, maar verbruiken wel veel te veel stroom.

Vorig jaar hebben we een nieuwe bierleverancier aangehaakt en konden er samen met nieuwe tapkasten ook nieuwe fustkoelingen geplaatst worden. Deze koelingen zouden echter niet passen in de huidige baropstelling, nog een belangrijke extra reden om de bar aan te passen.

De inzet was om afgelopen winterstop een nieuwe bar neer te zetten. Ondanks intensieve voorbereiding bleek dit te optimistisch, te meer omdat er mankracht ontbrak om één en ander in zo’n korte periode te realiseren.

Daarnaast is vernieuwing/ andere indeling van de bar een vereiste om de gezelligheid in het clubhuis te vergoten en de leden en bezoekers ordentelijk te ontvangen.

Realisatie
Er ligt reeds een bouwtekening en voorbeeldplanning klaar. Er is uitvoerig gesproken met mogelijke toeleveranciers. Ook heeft het bestuur een budget gealloceerd. Er is derhalve een realistisch projectplan waarbij de functionaliteit en kwaliteit gewaarborgd is.

Uit de enquête die onder de leden is afgenomen, bleek echter dat er óók behoefte is aan vernieuwing van de wc’s in het clubhuis en aan vernieuwing van de keuken(apparatuur). Dat betekent dat het project omvangrijker zal zijn. Uiteraard blijft de uitvoering van het project binnen de beperkte financiële mogelijkheden, waarbij zowel toeleveranciers en sponsors een belangrijke bijdrage zullen leveren, maar waarbij ook de hulp van vrijwilligers noodzakelijk is.

Project Werkgroep
Wij zoeken dan ook vrijwilligers die in een project werkgroep plaats willen nemen om dit project verder op te pakken, de bouw te begeleiden, de toeleveranciers aan te sturen en uiteindelijk het project gezamenlijk te realiseren.

 

Help je ook mee? Neem contact op met: [email protected]

 
12-4-2018