Vorige

Waarom niet betalende leden op de site worden geplaatst

19-9 De afgelopen dagen ben ik door een aantal mensen aangesproken over de vermelding van de "wanbetalers" op onze site. Een aantal leden vindt dit schokkend.
Het is daarom nodig dat wordt toegelicht waarom het bestuur voor deze publicatie heeft gekozen.
De leden van DHV hebben rond oktober hun rekening ontvangen. In januari hebben zij een herinnering ontvangen, in maart hebben zij een tweede herinnering ontvangen. Er is een derde herinnering verstuurd, er is e-mail contact gezocht, de leden zijn veelal ook nog persoonlijk aangesproken.
Er zijn dus vele momenten geweest waarop zij hadden kunnen reageren. Dit is door geen van de leden gebeurt. Het feit dat zij nu op de gepubliceerde lijst staan hebben ze echt aan zichzelf te danken.
Het bestuur zou op dit moment de keuze kunnen maken de leden per direct te royeren.
Wij hebben echter besloten tot publicatie met nog 14 dagen respijt voor de genoemde leden. Het resultaat is dat nu, twee dagen na publicatie, de meeste leden wel hebben betaald. Hiermee zijn royementen voorkomen.
Voor de goede orde is het toch goed om te vermelden dat wanneer een lid, om wat voor een reden dan ook, zijn of haar contributie niet kan betalen, er altijd mogelijkheden voor een regeling zijn. Hiervoor kan altijd contact met de penningmeester worden opgenomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd per mail of per telefoon aan mij stellen.

Namens het bestuur,

Bert Witte 

 
19-9-2009