Vorige

ASM-training D-junioren helaas nog niet van start!

28-8 Nieuws

Voor de gehele D lijn, zowel jongens als meisjes willen wij wel een facultatieve (3e) training invoeren, waarin de brede motorische ontwikkeling centraal staat. Aan bod komen loopscholing en allerlei andere beweegvormen gebaseerd op het Athletics Skills Model (ASM) worden toegepast. Deze training is nadrukkelijk aanvullend aan de andere teamtrainingen, en dus niet in plaats van één daarvan. Aangezien deze training door alle kinderen in de D-lijn gevolgd kan worden, wordt ook tegemoet gekomen aan het feit dat de ontwikkeling van kinderen niet altijd lineair maar ook in sprongen kan bestaan. Wij hopen hiermee te bereiken dat kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op deze leeftijd. 

Er zijn op dit moment nog onvoldoende trainers voor het opstarten van deze training. Zodra deze training wel kan beginnen zal dit met de coaches worden gecommuniceerd. 

Mocht je dus interesse hebben om te ondersteunen bij deze training meld je dan snel aan. Je hebt hiervoor niet per se een hockeyachtergrond nodig. Er is door veel leden al aangegeven dat er behoefte is aan deze training. 

 
28-8-2019