Vorige

Aankondiging overdracht ledenvorderingen

26-4 Nieuws
Uit de financiƫle administratie blijkt dat nog steeds een deel van de leden de contributienota voor het seizoen 2009-2010 niet of niet geheel heeft voldaan.
Rond 15 januari is er door de ledenadministratie per mail een eerste herinneringsnota verzonden. In begin april is er een tweede herinneringsnota verzonden.
 
De onbetaalde nota's waarvoor geen betalingsafspraken met de penningmeester zijn gemaakt zullen op vrijdag 7 mei worden overgedragen aan een deurwaarderskantoor.
 
De kosten hiervan zullen voor rekening van de niet betalende leden zijn.
 
Verder kan het bestuur de leden die niet tijdig hebben betaald voor dragen voor royement. Dit impliceert dat er niet alleen bij D.H.V. , maar ook bij andere hockeyverenigingen niet meer gespeeld kan worden.
 
Wij vertrouwen er echter op dat de leden die nog niet betaald hebben, het niet zo ver laten komen. Wij zien de betalingen dan ook graag met spoed tegemoet.
 
Bert Witte, Penningmeester
 
26-4-2010