Vrijwilligers gezocht

We zijn een prachtige vereniging, daar zijn we trots op!

DHV maken we met elkaar, vóór onze leden en dóór onze leden.
Wil jij ook jouw steentje bijdragen?

We kunnen goed jouw hulp gebruiken in onderstaande vacatures

 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Bestuurslid Bar en Evenementen
 • LISA Beheer
 • Lid communicatie
 • Leden scheidsrechters commissie
 • Barhoofden Bar Commissie
 • Leden Zaal Commissie


Secretaris

1 keer per maand plan en agendeer je samen met de voorzitter een bestuursvergadering. Je notuleert de bestuursvergaderingen en houdt de actie- en beslis lijst up to date. Je zorgt voor het verwerken van de ingekomen mail. Bij de Algemene Leden Vergadering registreer je de aa- en afwezigen en notuleer je de vergadering. Je bent contactpersoon voor de KNHB. Dat contact onderhoud je zelf. Je zorgt voor een juiste registratie van alle vrijwilligers binnen het LISA systeem.

Wij zoeken iemand die accuraat kan werken, communicatief vaardig, de Nederlandse taal goed beheerst en het liefst al een aantal jaar bekend is op de club (geen pre).

Gemiddeld kost deze functie 4 uur per week, incl alle vergaderingen. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar [email protected]


Penningmeester

Doel
Zorgdragen voor een voortdurend gezonde financiële positie van de vereniging

Hoofdtaken

 • Mede besturen van de vereniging
 • Bewaken van inkomsten en uitgaven
 • Aansturen van de administratie
 • Opstellen van de meerjarenbegroting
 • Opstellen van het financieel jaarverslag
 • Uitwerken ven de budgettaire, inhoudelijke en organisatorische kaders voor commissies volgens een standaard format
Verantwoordelijkheden
 • Afleggen van verantwoording aan de algemene vergadering over het te voeren en gevoerde portefeuillebeleid
 • Toetsen en beoordelen van plannen en begrotingen van de diverse commissies
 • Uitwerken van voorstel voor wijziging van de contributie
 • Samenstellen samenhangend financieel jaarbeleid aan de hand van de kaders en activiteitenplannen van de commissies
 • Onderhouden van contacten op financieel gebied met derden

Samenwerking met

 • Algemene vergadering
 • Overige bestuursleden
 • Voorzitters van de toegewezen commissies
 • Administrateur
 • Penningmeester van de Stichting

Tijdsbeslag

 • Gemiddelde belasting: minimaal 130 uur op jaarbasis
 • Piekbelasting: eind van het seizoen (begroting) en eind van het kalenderjaar (jaarrekening)

Benodigde kennis/vaardigheden

 • Financiële achtergrond
 • Bestuurlijke ervaring
Ben jij degene die wij zoeken, stuur dan een e-mail aan [email protected] of [email protected]


Bestuurslid bar en evenementen

Doel

Zorgdragen voor binding met de leden (en aanhang), goede bezetting van het clubgebouw en een positief rendement van de barexploitatie.

Hoofdtaken

 • Managen van de barcommissie, evenementencommissie en Jeugdbestuur samen met de voorzitters van die commissies
 • Bemensen van de functies in de commissies; bij vacatures overleg plegen met de voorzitter van de vrijwilligerscommissie.
 • Invulling geven aan de bestuurlijke kaders voor de commissies

Verantwoordelijkheden

 • Opstellen meerjaren commissiebeleid
 • Uitwerken samen met de commissies van het jaargebonden activiteitenplan inclusief begroting
 • Uitzetten, aansturen, evalueren op product en proces van het activiteitenplan en formuleren van verbeterpunten
 • Zorgdragen voor een gezellige sfeer in het clubhuis (samen met de barcie)
 • Aangaan van contracten met leveranciers na overleg met penningmeester
 • Coördineren van de aanvragen van vergunningen
 • Zorgdragen voor het tegemoetkomen aan de wettelijke verplichtingen
 • Optimaliseren van activiteiten om binding met de leden te vergroten en inkomsten te genereren

Samenwerking met

 • De overige bestuursleden (in het bijzonder de penningmeester en bestuurslid hockey)
 • Voorzitter van de commissies
 • Voorzitter van de Stichting
 • Beheerder complex
 • Andere sportpark bestuurders (en Sportbedrijf)

Tijdsbeslag
Gemiddelde belasting: minimaal 120 uur op jaarbasis

Benodigde kennis/vaardigheden
Organisatorische en financiële capaciteiten

Ben jij degene die wij zoeken, stuur dan een e-mail aan [email protected]LISA Beheer

LISA is een geïntegreerd ledeninformatiesysteem voor hockeyclubs. In LISA staat alle informatie die je nodig hebt als je bij ons hockeyt: je persoonlijke gegevens, informatie over je team, de wedstrijden, trainingen, nieuws, ga zo maar door. Het systeem is 1 van de meest gebruikte systemen voor ledeninformatie op hockeyclubs in Nederland.

Voor dit systeem zoeken wij een enthousiaste beheerder. Het gaat dan om algemeen beheer LISA, een aantal websitetaken, onderhoud van de app en narrowcasting. Als LISA beheerder ben je onderdeel van de communicatiecommissie. Je doet het dus niet helemaal alleen.

 • Hoofdbeheerder van het LISA systeem;
 • Toevoegen van nieuwe leden als LISA-gebruikers + informeren over account en bijbehorende mailbox en ondersteunen bij vragen;
 • Bij problemen met LISA ben je de verbinding tussen vrijwilliger en LISA;
 • Bijhouden van documentatie, zoals bijvoorbeeld een handleiding voor het installeren van een mailbox op ieder device.
 • Accountbeheer: DHV is actief op social media. Het beheer van deze accounts behoort tot jouw taken.
 • Leveren van afbeeldingen app, zoals startscherm, logo’s in diverse formaten etc.

Wij zijn op zoek naar een open en enthousiaste persoon die past in het volgende profiel:

 • Affiniteit met systeembeheer;
 • Duidelijk in communicatie;
 • Integer en betrouwbaar;
 • Hockey enthousiast…op het veld of (als ouder) langs de kant!
De huidige LISA beheerder is gemiddeld 2 uur per week bezig met deze taken. Bij projecten als het vullen/ opnieuw opzetten van een website ben je meer tijd kwijt, of bij het inregelen van het zaalhockey.

Ben jij degene die wij zoeken, stuur dan een e-mail aan [email protected]


Lid Communicatie Commissie

De commissie houdt zich met vele zaken binnen de club bezig: de nieuwsflits uitbrengen, audio-visuele uitingen maken en printwerk voorbereiden. We zoeken energieke leden die van aanpakken houden. Enige ICT- of AV-affiniteit is meegenomen.

Interesse kunt u doorgeven via [email protected]


Leden Scheidsrechter Commissie

De Scheidsrechter Commissie zoekt 3 nieuwe leden.

Iemand om te helpen met indelen.
Iedere week mail checken. 3-4 keer per jaar een avond samen met Emma indelen en administratief verwerken. Gemiddeld 1-2 uur in de week tijdens het buitenseizoen.

Iemand om de scheidsrechterscursus te regelen.

Cursus wordt 1 of 2 keer per jaar gegeven. Cursisten uitnodigen, in de gaten houden of ze de e-cursus doen en eventueel extra mail sturen. Een avond organiseren voor cursus/vragen. Een avond het examen organiseren. Per cursus ongeveer 20 uur werk.

Iemand voor het organiseren van begeleiden van nieuwe scheidsrechters.

Mail checken of er verzoeken zijn en uitvraag doen in de groep begeleiders. 1-2 uur per week tijdens het seizoen, maar pas als er een cursus afgerond is.

Laat het weten via [email protected]Barhoofden Bar Commissie

De Bar Commissie zoekt 5 gezellige barhoofden voor de zaterdagen.

Als barhoofd sta je ongeveer 4 keer per seizoen op zaterdagen 3,5 uur achter de bar. Bij de inroostering aan het begin van het seizoen houden we uiteraard rekening met jouw voorkeursdagen en -tijden. Als barhoofd stuur je de als vrijwilligers ingeroosterde ouders van jeugdleden aan. Je hebt niet per se ervaring nodig met bardiensten draaien, alles is makkelijk te leren. Bovendien is er op de zaterdagen altijd een vaste betaalde barmedewerker mede ingeroosterd, die alle kneepjes van het barvak kent en weet hoe de keuken- en koffie-apparatuur bediend moeten worden etc.

Als barhoofd word je, als je dit wilt, in ruil voor je werkzaamheden in de bar, vrijgesteld van rij diensten voor het team van je kind.

Als je van aanpakken houdt, het leuk vindt om (nog) meer mensen op de club te leren kennen en ook graag iets voor de club doet, meld je dan nu aan of vraag nadere info bij Lydia, zaterdag barcoördinator, via e-mail: [email protected].

Leden Zaal Commissie

De Zaal Commissie zoekt 2 nieuwe leden.

Zin om deel te nemen aan een leuke commissie binnen DHV? Door de eigen zaalhockeyhal heeft de commissie een goede boost gekregen en zijn er veel nieuwe taken bijgekomen. De zaalcommissie bestaat momenteel uit Arnout Nefkens en Peter van Woerden. Arnout verzorgd het technisch beheer van de zaalhockeyhal en Peter is voorzitter van de commissie. We zijn op zoek naar een wedstrijdsecretaris en een vierde lid.

De taken van de wedstrijdsecretaris zijn globaal de volgende:

 • Aanspreekpunt voor teams tijdens competitie
 • Controle, verwerking uitslagen
 • Per speelweekend, klaarleggen koffers met ballen, fluitjes, wedstrijdschema's etc.
 • Actualiseren informatie m.b.t. wedstrijd gerelateerde wijzigingen vanuit de KNHB
 • Aanspreekpunt vanuit KNHB Zaal oost
 • Verantwoordelijk voor tijdig uitvragen en verstrekken informatie (zaal- en wedstrijd handleidingen) aan coaches/managers
 • Klachtenafhandeling
Het vierde lid zou de volgende taken kunnen doen:
 • Glow event coördineren (aansturen externe commissie)
 • Hand- en spandiensten (b.v. diverse klusjes in de zaal, voorbereidingen op het nieuwe seizoen e.d.)
 • PR zaalhockey
Uiteraard kunnen we in overleg taken herverdelen.

Heb je zin om ons te komen versterken? Neem dan contact op met Peter van Woerden (06-24533132) of Arnout Nefkens (06-29736734) of mail naar [email protected]