Corona-update

DHV volgt de maatregelen en richtlijnen van het RIVM die door de KNHB (via het NOC*NSF) zijn vertaald naar de hockeysport. Dit protocol is een document dat onderhevig is aan verandering en indien noodzakelijk zullen we dit dan ook zo goed en zo snel mogelijk communiceren.

Onderstaand treffen jullie in het kort een overzicht van de belangrijkste regels en maatregelen aan, waarvan er ook enkele gelden specifiek voor ons complex in verband met de ligging van de kantine, velden en kleedkamers.

Er zullen in het weekend Corona coaches aanwezig zijn die ons helpen om alles in goede banen te leiden en de aanwezigen helpen om zich te kunnen houden aan de regels.

Wij vragen iedereen >13 jaar die ons complex bezoekt zich te registeren. 

Denk aan begeleiders, vrijwilligers en ouders. Dit geldt niet voor de spelers, zij zijn al bekend via het wedstrijdformulier.

 

Wij maken de registratie graag makkelijk voor u. Ga hiervoor met uw computer of telefoon naar https://www.deventerhockey.nl/registratie 

Het kan ook door middel van de QR op het hek.

Algemene regels

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen

 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar

 • Was en desinfecteer je handen frequent

 • Nies/hoest in je elleboog

 • Kom je uit oranje/rood gebied: 10 dagen thuisquarantaine

 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan

 • Volg altijd de aanwijzingen op van de Corona co√∂rdinator (Technisch Manager tijdens trainingsdagen en herkenbare barmedewerker in het weekend) en de Corona coaches

 • Dringend advies om gebruik van de CoronaMelder app (test in onze regio)Rondom de accommodatie

 • Wedstrijden en trainingen zullen zoveel mogelijk verschillend in tijd beginnen

 • Kleedkamers en douches kunnen gebruikt worden, met inachtneming van de algemene regels

 • Binnen mogen max 100 mensen aanwezig zijn met doorstroming (incl terras). Dus geen zitplaatsen in het clubhuis en op het terras boven

 • Routing clubhuis: linker trap en linker deur = ingang, doorstroom via bar en rechterkant clubhuis is uitgang (deur en trap) => 1 richtingsverkeer

 • Idem voor de toiletten in het clubhuis, 1 richtingsverkeer en volg de borden

 • De trainerskamer is niet toegankelijk en binnen wordt maximaal geventileerd

 • Buiten max 250 toeschouwers (sporters, vrijwilligers etc klaar met sporten tellen als publiek) per veld

 • Routing terrein: hoofdpoort = alleen ingang, uitgangen zijn de grote poorten links en rechts.

 • Verzamelen bij de velden en niet voor het clubhuis. De ingang van de velden 1, 2 en 3 zijn aan de achterkant, de uitgang is aan de voorkant. Wacht met het opgaan van het veld totdat de andere teams het veld hebben verlaten.

 • Na de wedstrijd zo spoedig mogelijk het veld verlaten zodat de andere teams het veld kunnen betreden

 • Kom zoveel mogelijk in hockeykleding naar DHV en douche indien mogelijk thuis.

 • Bij de velden worden er partytenten neergezet waar de teambespreking kan plaats vinden door de DHV teams, de bezoekende teams kunnen dat doen in de kleedkamer

 • Uitspelende DHV teams verzamelen op de parkeerplaats

 • Er zal een extra bar/verkooppunt op het terrein worden geplaatst, hier ook afstand tot elkaar bewaren zoals in de algemene regels aangegeven

 • Desinfectie is aanwezig bij de 4 velden, voor beide kleedkamers en bij ingang clubhuis

 • Wedstrijdtafel staat buiten voor het clubhuis

 • Er worden geen gezamenlijke teamlunches georganiseerd


Hockeyzaken

 • Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen

 • Geen handen schudden en geen highfives (ook niet tijdens wisselen en na het maken van een doelpunt)

 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop: 18 jaar en ouder 1,5m afstand, houd 1,5 m afstand met sporters van 13 jaar en ouder (trainers hoeven geen 1,5m afstand te houden tot sporters t/m 12 jaar). Regels gelden ook in de dug out

 • Gebruik je eigen bidon

 • Maskers zoveel mogelijk persoonlijk gebruiken, anders regelmatig desinfecteren

 • Er vindt geen line up plaats

 • Scheidsrechters gebruiken hun eigen fluitje


Vervoer

 • Vanaf 13 jaar: iedereen in de auto draagt een mondkapje wanneer personen buiten het huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en bij uitwedstrijden


Voor meer informatie van de KNHB verwijzen we je naar: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen


We kunnen ons voorstellen dat al deze informatie ook weer vragen oproept. Schroom niet om in dat geval contact op te nemen via [email protected], met de Corona co√∂rdinator op trainingsdagen (Eric-Jan Anneveld) of de verschillende leden van het bestuur.


We vertrouwen erop dat iedereen elkaar helpt om aan de regels te blijven voldoen. Om met elkaar te blijven sporten is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Verzoek aan de ouders om dit protocol ook te bespreken met de kinderen. Gezien de ervaring van de afgelopen weken zullen er regelmatig aanvullingen of veranderingen zijn die we zo snel mogelijk zullen communiceren.

Blijf gezond en denk om elkaar!


Bestuur DHVV4-210820