Corona-update

Het Corona protocol

Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,

DHV volgt de maatregelen en richtlijnen van het RIVM die door de KNHB (via het NOC*NSF) zijn vertaald naar de hockeysport. Dit protocol is een document dat onderhevig is aan verandering en indien noodzakelijk zullen we dit dan ook zo goed en zo snel mogelijk communiceren.

Onderstaand treffen jullie in het kort een overzicht van de belangrijkste regels en maatregelen aan, waarvan er ook enkele gelden specifiek voor ons complex in verband met de ligging van de kantine, velden en kleedkamers 

Dat betekend het volgende vanaf 26 juni met inachtneming van de 1,5 meter afstand.


Meer informatie over de laatste corona regels kunt u vinden op de site van de KNHB.


https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/veelgestelde-vragen-over-gevolgen-coronavirus-voor-hockeysport


Algemene regels

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Houd 1,5 m alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar
  • Was en desinfecteer je handen frequent
  • Nies/hoest in je elleboog
  • Kom je uit oranje/rood gebied: 10 dagen thuisquarantaine 
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de Corona co√∂rdinator (Technisch Manager tijdens trainingsdagen)


Rondom de accommodatie

  • Routing terrein: hoofdpoort = alleen ingang, uitgangen zijn de grote poorten links en rechts.

Voor meer informatie van de KNHB verwijzen we je naar: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen 


We kunnen ons voorstellen dat al deze informatie ook weer vragen oproept. Schroom niet om in dat geval contact op te nemen via [email protected], met de Corona co√∂rdinator op trainingsdagen (Eric-Jan Anneveld) of de verschillende leden van het bestuur.


We vertrouwen erop dat iedereen elkaar helpt om aan de regels te blijven voldoen. Om met elkaar te blijven sporten is het van groot belang dat iedereen zich aan de regels houdt. Verzoek aan de ouders om dit protocol ook te bespreken met de kinderen. Gezien de ervaring van de afgelopen weken zullen er regelmatig aanvullingen of veranderingen zijn die we zo snel mogelijk zullen communiceren.


Blijf gezond en denk om elkaar!


Bestuur DHVV7-22062021