Vorige

Wijziging trainingsfrequentie D en F teams.

21-8 Nieuws

DHV sluit van harte aan bij de visie van de KNHB, welke is gericht op 6 pijlers (zie link). Met betrekking tot pijler 3 ("voor iedere leeftijd een passende belasting”) hebben wij ervoor gekozen om de trainingsfrequentie van de D-selectieteams en de F-tallen te verlagen. 

De D-selectieteams trainen vanaf komend seizoen niet meer 3 keer per week, maar 2 keer. In plaats daarvan voert DHV voor de gehele D lijn een facultatieve (3e) training in, waarin de brede motorische ontwikkeling centraal staat. Aan bod komen loopscholing en allerlei andere beweegvormen gebaseerd op het Athletics Skills Model (ASM). Deze training is nadrukkelijk aanvullend aan de andere teamtrainingen, en dus niet in plaats van één daarvan. Aangezien deze training door alle kinderen in de D-lijn gevolgd kan worden, wordt ook tegemoet gekomen aan het feit dat de ontwikkeling van kinderen niet altijd lineair maar ook in sprongen kan verlopenWij hopen hiermee te bereiken dat kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op deze leeftijd. De contributietoeslag voor de D-selectieteams wordt gehalveerd. 

De F-tallen trainen vanaf komend seizoen niet meer twee keer per week, maar één keer.

 

Het bestuur, mede namens de HTC

 
21-8-2019