Inschrijfformulier

Inschrijven gaat makkelijk en snel via internet, uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Dit scheelt u en onze vereniging een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Na inschrijving wordt contact met u opgenomen door de betreffende coördinator en heeft u recht op 2 x gratis mee trainen.

We willen na de tweede training graag weten of u blijft hockeyen waardoor we uw proeflidmaatschap omzetten naar een definitief lidmaatschap.

Betaling van de contributie gaat via een machtiging, deze verleent u ons door ondertekening van het inschrijfformulier, welke wij graag van u getekend ontvangen nadat u heeft besloten definitief lid te worden. Hiermee kunnen wij de verschuldigde inschrijf- en contributiegelden van uw rekening schrijven.
  • Incasso Veldhockey in 3 termijnen
  • Incasso Zaalhockey in 1 termijn
Door ondertekening verklaart u ook kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

NB: U kunt zich hier ook inschrijven als vrijwilliger. Natuurlijk hoeft u dan het incassoformulier niet te tekenen en retourneren.


Ik wil mij aanmelden als:
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  - Incasso Veldhockey in 3 termijnen
- Incasso Zaalhockey in 1 termijn

 
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Aangeven wat van toepassing is
   
   
   
   
Vrijwilligerstaken
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.