Contributie

 

Contributieregeling 2019-2020

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de contributies vastgesteld in de ALV.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke opzegging is ontvangen voor 1 juni van het lopende jaar. Opzeggen kan alleen per email aan [email protected] Hierin graag vermelden: lidnummer, naam, geboortedatum en reden van opzegging. Dit kan tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen. U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.


 


contributie

kunstgrasbijdrage

Senioren

€ 320,00

€ 25,00

Senioren trim

€ 210,00

€ 25,00

**Senioren Student

€ 230,00

€ 25,00

*Junioren A en B

€ 300,00

€ 25,00

*Junioren C en D

€ 285,00

€ 25,00

Junioren E

€ 255,00

€ 25,00

Junioren F

€ 180,00

€ 25,00

Benjamins/

€ 95,00


Funkey € 85,00

Niet-spelende leden

€ 55,00


Donateurs
€ 40,00

A t/m D toeslag (1e sel teams) € 50,00
A t/m D toeslag (2e sel/opl teams) € 25,00

Maximale gezinscontributie

€ 1050,00


incl. kunstgras, excl. zaalcontributie

Opslag bij betaling na 2e herinnering

€ 25,00


Entreegeld (inclusief Clubcard)

€ 55,00

   

.

Jeugdleden die alleen wekelijks meetrainen betalen een contributie van € 150,-- (exclusief kunstgrasbijdrage) per seizoen.

.

* A t/m D (toeslag selectie-/opleidingsteams)  € 25,00

**Om in aanmerking te komen voor het studententarief 2019-2020 geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of voltijd studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in aanmerking voor het studententarief.
Graag ontvangen wij een bewijs dat je inderdaad student bent. Dit kan door middel van een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn.

De aanmelding studententarief, voorzien van bovengenoemd bewijs, dient uiterlijk 30 september 2019 te zijn aangemeld op [email protected]

Incasso is mogelijk in twee termijnen (oktober en januari). U dient dit door te geven voor 30 september 2019 aan [email protected]